Tuesday 1 September 2015

ဒါဖတ္ျပီးမွ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ႏွင့္ ကီမိုႏို ဝယ္ပါ..

 
 
ဒါဖတ္ျပီးမွ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ႏွင့္ ကီမိုႏို ဝယ္ပါ..

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို အလည္အပတ္ ျပန္ေရာက္စဥ္က နာမည္ေက်ာ္ အထည္ဆိုင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ကီမိုႏို ေခါင္းစဥ္တပ္ ဧရာမဆိုင္ၾကီးတခ်ိဳ႔သို႔ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ ျမန္မာျပည္အေခၚ ေဝဖာသားႏွင့္ ကီမိုႏိုေရာင္းဝယ္သည့္ ဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအတြင္းက နာမည္ေက်ာ္ အထည္ဆိုင္ၾကီး တခု၏ ဖိတ္ေခၚမွဳေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးျဖစ္သည္။ မိမိဘက္ကေတာ့ ဂ်ပန္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ရရွိထားျပီး ကိုယ္တုိင္ျဖန္႔ခ်ီေနသည့္ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္အထည္ Sample စမ်ားအား ယူေဆာင္ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါဆိုင္မွ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ အထည္စမ်ားမွာေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ ဂ်ပန္၌ တၾကိမ္ တခါမွ မျမင္ဘူး မေတြ႔ဘူးသည့္ ျမန္မာၾကိဳက္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံုအား Made in Japan ဟုေျပာဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးကြာသည့္ ေစ်းႏွဳန္းၾကီးမားစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။
အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအတြင္းမွ နာမည္ေက်ာ္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္သည္။ ဆိုင္တြင္းမွာေတာ့ မိမိကုမၸဏီထုတ္ ဂ်ပန္အစစ္ အထည္စ တစသာ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ မိမိမွ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အထည္ဆုိင္မ်ားတြင္ အမ်ားသိရွိျပီးျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္စားလွယ္ ရရွိသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီထုတ္ အထည္စ၏ ေအာက္ေျခမွ ဂ်ပန္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ 小紋工房 တံဆိပ္ အမွတ္အသားအား ျပသေျပာဆိုရာမွာေတာ့ အဆိုပါ ဆိုင္ရွင္မွ ဂ်ပန္စာျဖင့္ ေရးသားလိုလွ်င္ ထိုင္းစက္ရုံမွ မွာလွ်င္ ရေၾကာင္း မထင္မွတ္သည့္ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေလသည္။

အဆိုပါ အဂၤလိပ္ အမည္ျဖင့္ ဆိုင္အတြင္းမွ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ ဆိုသည့္ အထည္အမ်ားစုကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရိုက္ႏွိပ္ကာ သြင္းယူလာျခင္း ျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္မိတ္အျဖစ္ ေစ်းႏွဳန္းၾကီးျမင့္စြာ ေျပာဆိုေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိလည္း နင္ပဲငဆ ေျပာဆိုလိုျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ စကားျဖတ္ကာ လွည့္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်ီရီမန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ခ်ီရိမန္ ပိတ္စအစစ္မ်ားအား ႏိွဳင္းယွဥ္ ေလ့လာပါက အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ႏွဴးညံ့မွဳကြာျခင္း ဂ်ပန္မိတ္အစစ္မ်ားအား ဝတ္ဆင္ရာ၌ ေအးျမျပီး ၾကမ္းတမ္းမွဳ မရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ကြာျခားသည့္ အျပင္ ျမန္မာျပည္မွ ခ်ီရီမန္ အစမ်ား၌ Made in Japanဟု ေရးသားထားျခင္းကလည္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္ျဖစ္သလို ေနာက္ဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်ီရီမန္ တခ်ိဳ႔အစမ်ား၏ အနားသတ္၌ ဂ်ပန္စာျဖစ္လွ်င္ ျပီးေရာ Japan Made (日本製品)ဟု ေရးသားထားသည္ကို လည္းေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ေနာက္တခုကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ စင္တာၾကီးတခုမွ နာမည္ေက်ာ္ ကီမိုႏို ဆိုင္ၾကီးတခု၌ မိမိဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေနေသာ ဂ်ပန္ကီမိုႏိုအား အေရာင္ေလးမ်ိဳး အတုထုတ္ကာ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်လွ်က္ရွိသည္။ ေစ်းႏွဳန္းမွာလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္။ ထို႔အတူ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ တဦး (အဆိုပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွ ဆိုင္ႏွင့္ အမည္တူ) မိမိထံမွ ကီမိုအလိပ္မ်ား မွာယူတင္သြင္းျပီး မၾကာမွီမွာပင္ မိမိ၏ အဆင္မ်ားအား ျမန္မာၾကိဳက္ အေရာင္မ်ားျဖင့္ အတုမ်ိဳးစံု ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ကုိယ္တိုင္ ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳျပီး အမ်ားသိေအာင္ အဆိုပါ အတု Sample အစအခ်ိဳ႔ ဝယ္ယူကာ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးအား သတိေပးခဲ့ရသည္။ ကိုရီးယား၌ မိမိပစၥည္း အစစ္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္(၂)ဆိုင္သာ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ႏွင္းခ်ယ္ရီကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က က်ိဳကၠဆံ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ တပ္မေတာ္ခန္းမကုန္စည္ ျပပြဲမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ခ်ီရီမန္ေဝဖာသားႏွင့္ ဂ်ပန္ကီမိုႏိုမ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ သြားေရာက္ျပသခဲ့သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည္ဟူေသာ တခါမွမၾကားဘူးသည့္ အမည္မ်ားျဖင့့္္ ရိုက္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေနသာ ဂ်ပန္ကီမုိႏိုဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ အထည္ဆိုင္မ်ား လာေရာက္ျပသျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ေပ။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ကီမိုႏို အမ်ားစု၌ Made in Japan ဟုေရးသားထားျခင္း နည္းပါးျပီး သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီအမည္မ်ားသာ ေရးသားထားၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း ကီမိုႏို ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ ၁၅ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွ ဒီဇိုင္း တမ်ိဳးလွ်င္ အေရာင္(၂)မ်ိဳးသာ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး တခါတရံသာ မိမိၾကိဳက္သည့္ ဒီဇိုင္းတခုတေလအား ဂ်ပန္စက္ရုံမွ မီတာ ၂၀၀၀ေအာ္ဒါမွာမွသာ မီတာ၄၀ အလိပ္မ်ားအား အေရာင္ေလးမ်ိဳးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားမွ ကီမုိႏိုမ်ားမွာ အလိပ္ေပၚတြင္သာ 日本生地使用 ဂ်ပန္ပိတ္စျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ေရးသားထားျပီး အစေပၚ၌ မည္သည့္စာမွ် ေရးသားထားျခင္း မရွိေပ။ Made in Japan ဟု ေရးသားထားတိုင္း ဝါဝါျမင္တိုင္း ေရႊမထင္ပဲ အတုအစစ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ဝယ္ယူၾကရန္ အသိေပးလိုသည္။ ထို႔အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာအၾကိဳက္ အေရာင္ရင့္ ခရမ္း၊ ေရႊေရာင္စသည္မ်ား ထုတ္လုပ္မွဳ အထူးနည္းပါးေၾကာင္း အသိေပးလိုသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျဖတ္စဆိုင္မ်ားမွာ ေရာင္းခ်သည့္ ဂ်ပန္ထိုင္ခံု အခင္းအေရာင္ရင့္ အဆင္မ်ားအား မေျပာလိုပါ။

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာတကာ၌ အတုမ်ားအား အစစ္မ်ားပမာ ေစ်းၾကီးေပး ဝယ္ယူသံုးစြဲ ေနရသည္ကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေလသည္။
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ Made in Japan ဆိုတိုင္း မိမိတို႔ နားမလည္သည့္ ဂ်ပန္စာပါတိုင္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ ဝတ္ဆင္မွဳ နည္းပါးသည့္ ျမန္မာၾကိဳက္ အေရာင္စံုတိုင္း ဝါဝါျမင္တိုင္း ဂ်ပန္မိတ္ဟု မထင္ပဲ အေသအခ်ာ စီစစ္ျပီး ဂ်ပန္မိတ္ဟု အာမခံျပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံထုတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုးရိုးသားသား ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ ဒါဖတ္ျပီးမွ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ႏွင့္ ကီမိုႏို ဝယ္ပါဟု အသိေပးေရးသားရင္း...
ႏွင္းခ်ယ္ရီစတိုး..
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္မိတ္ ခ်ီရီမန္ (ျမန္မာအေခၚ ေရခဲသား၊ ေဝဖာသား)မ်ား ဂ်ပန္ဇာမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ကီမိုႏို စစ္စစ္မ်ားသာ ေရာင္းခ်မည့္ ဆိုင္အား မၾကာမီွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္
Japan.. JR Yamanote Line Otsuka Eki မွ ၃မိနစ္သာ၊
Room(503) Kita Otsuka 2-11-5 Toshima-Ku Tokyo.
Mobile Phone
080-3562-1812 (Viber, Line Available)
090-4528-6219
ဖုန္းၾကိဳတင္ ဆက္သြယ္ပါရန္
ျမန္မာျပည္မွာ ေလာေလာဆယ္ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူလိုရင္ေတာ့
09450047598 (Viber, Line Available),
095090540 သို႔ Japan Made အစစ္မ်ား ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ပါျပီ။
ကိုရီးယားမွာ ဝယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
010-2562-3581,010-3309-2253
ေအာက္က ဓာတ္ပံုေတြမွာေတာ့ ႏွင္းခ်ယ္ရီ စတိုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ရယူ တိုက္ရိုက္ ျဖန္႔ခ်ီတဲ့ 小紋工房 တံဆိပ္ပါ ဂ်ပန္ခ်ီရီမန္ ေရခဲသားနဲ႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတံဆိပ္ပါ တေစာင္းလက္ပတ္ ကီမိုႏိုတို႔အား ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ႏွင္းခ်ယ္ရီစတိုး
Hnin Cherry Store

No comments:

Post a Comment